Utvecklingsprocess och förslag till FoU-satsning inom Gerontechnology

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Utvecklingsprocess och förslag till FoU-satsning inom Gerontechnology

Blekinge Health Arena var en test- och träningsanläggning i Karlskrona som i åtta år byggdes upp och drevs i projektform med hjälp av olika offentliga mede, både EU-baserade och kommunala. Syftet med projektet var att skapa tillväxt, dvs nya arbetstillfällen.

Oenighet bland intressenterna till anläggningen om verksamhetens fortsatta finansiering ledde 2019 till att Edgify fick i uppdrag att utvärdera och ta fram förslag till hur verksamhetens skulle drivas vidare.

Edgifys förslag var att intressenterna skulle genomföra en storskalig FoU-satsning på att utveckla nya produkter och tjänster inom området äldre och teknik, inom Gerontechnology. Inom en sådan satsning skulle testlabbet kunna ha en viktig roll.

Ett år efter att Edgify presenterade sitt förslag drog Blekinge Tekniska Högskola igång en satsning under namnet ”Health and Sports Technology Initiative som syftar till att göra Blekinge till ett nav för teknisk innovation inom idrott och hälsa.

Vill du veta mer?