Ta språng med Edgify

Vi älskar utveckling som skapar samhällsnytta

Strategisk rådgivning

Edgify erbjuder strategisk rådgivning främst inom mötet mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Vi tar fram omvärldsanalyser och förslag till innovativa strategier för utveckling, stärkt attraktivitet och konkurrenskraft.

Projektutveckling och finansiering

Edgify har lång erfarenhet av att processleda utveckling av komplexa tillväxt- och utvecklingsprojekt. Vi kan också bistå med att hitta lämpliga regionala, nationella eller EU-baserade finansieringslösningar och med att skriva stödansökningar.

Innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Vi tar oss gärna an såväl breda som smala samhällsutmaningar. Vi älskar att vrida och vända på problem med syfte att hitta okonventionella lösningar. Helst i samverkan med andra i kreativa processer, men vi gör det också gärna i egen regi. Alltid med syfte att skapa utveckling mot morgondagens samhälle.

Vi finns i Karlskrona. Möjligheterna finns överallt.

Passionerade samhällsentreprenörer

Edgify består av en grupp passionerade samhällsentreprenörer som alla har lång erfarenhet av ledande positioner inom offentlig förvaltning, inom idrottsvärlden och i det privata näringslivet. Vi drivs av att skapa förändring som skapar värde, oavsett om det handlar om att vända en negativ befolkningsutveckling i en landsbygdskommun, att utveckla och hitta finansiering till ett tillväxtprojekt eller att ta fram en marknads- och kommunikationsstrategi för en verksamhet.