Projektutveckling & finansiering

Vi hjälper våra kunder genom att ge dem nya idéer och underlag för beslut.

Edgify kan hjälpa till med:

Utbudet av EU-bidrag och annan offentlig finansiering till offentliga aktörer och företag är mycket stort. Dock är det endast en mindre del av de som ansöker som till slut beviljas finansiering. Anledningarna kan vara flera, men det vanligaste är att projektdeltagarna slarvat med grundarbetet och inte tillräckligt väl definierat det problem projektet avser adressera. Det är också vanligt att hur:et, dvs hur projektets aktiviteter ska ser ut för att lösa problemet, inte är tillräckligt väl genomtänkt och utvecklat.

För att ett större samhällsutvecklingsprojekt ska bli framgångsrikt krävs att de viktigaste intressenterna till det problem som projektet adresserar deltar i utvecklingen av projektet. Risken är annars att projektet blir uddlöst och utan bestående resultat. Edgify använder sig av projektplaneringsmetoden Logical Framework Approach, LFA, och processleder intressenterna genom nio olika steg. Metoden är mycket effektiv och på kort tid skapas projektet, allt från formulering av huvudproblemet, till projektmål, delmål, aktiviteter och därefter resursplanering och budget. Edgifys konsulter har under de senaste decenniet bidragit till att offentliga aktörer i form av kommuner, regioner, science parks och inkubatorer samt högskolor erhållit SEK 130 miljoner i projektstöd.

Vi kan också ta hand om projektekonomin eller genomföra utvärderingar av ditt projekt baserat på de externa finansiärernas krav och riktlinjer.