Konsulter

Välj konsult du vill ta kontakt med, förutsättningslöst.

Mats Johansson

Mats har lång erfarenhet av ledande uppdrag inom flera olika områden. Han har bland annat varit framgångsrikt kommunalråd i Karlskrona under tolv år, Regionråd i Blekinge i fem år och haft rader av andra uppdrag. I slutet av nittiotalet utsågs han bland annat till ordförande i Småföretagardelegationen av regeringen.

Under sin tid som kommunalråd i Karlskrona ledde han bland annat arbetet med att bygga upp Telecom City. En satsning som ledde till att Karlskrona kommun gick från kris och nedåtgående befolkningssiffror i mitten av nittiotalet till starkt ökande inflyttning och företagsetableringar. År 2001 utsågs Karlskrona till årets tillväxtkommun i Sverige.

Mats kombinerar handlingskraft med skarp analytisk och strategisk förmåga och anlitas bland annat av ledningsgrupper och styrelser i olika utvecklingsprojekt och som strategisk sparringpartner.

Spännande uppdrag som Mats haft under senare år:

 • Rådgivare till Blekinge Offshore
 • Utvärdering och projektledning, utveckling av Blekinge Health Arena
 • Rådgivare vid etableringen av Brinova Arena, Karlskrona
 • Uppdrag åt Länsstyrelsen, Blekinge för att utveckla bostadsbyggandet
 • Mentorsuppdrag, bl a Vd i bostadsföretag och för politiska företrädare

Jens Harrysson

Jens är konsult inom affärs- & bolagsutveckling och har uppdrag inom omställningsprocesser. Förutom att brinna för sälj- och marknadsföring så är de stora drivkrafterna att skapa framgångsrika företagskulturer och att bygga upp organisationer. Jens har i flera år varit ledare, VD och Senior Vice President och han har stor erfarenhet av att leda och verka i bolag med stora förändringsprocesser.

Jens var delaktig i att starta ett antal lokala flygbolag, bla Blekingeflyg som ingick i Sverigeflyggruppen. De lokala bolagen var utmanaren till det stora bolaget och det strategiska perspektivet var att tänka annorlunda, vara närvarande i marknaden och att alltid tänka utifrån och in. Sverigeflyg var ett utav Europas mest lönsamma flygbolag flera år i rad och vann flera priser som årets bästa reseföretag, utsedd av resenärer i hela Sverige. Mat och livsmedel ligger Jens varmt om hjärtat och han började sin yrkesverksamma karriär som kock och köksmästare, gick vidare efter studier till livsmedelsbranschen och bla varit med att bygga upp nya segment i Europa, främst på företaget AAK. Kul att nämna är att tiden på Carlshamn Mejeris marknadssida under ”gott- gott- i gott- gott” tiden som av många anser som en av de första stora lyckade reklamkampanjerna. Att göra saker på riktigt är Jens stor drivkraft och att få fler och nöjdare kunder.

Saker att vara särskilt stolt över och spännande affärer:

 • Startade upp ett helt nytt segment på AAK, från att vara i sin linda till att vara ett betydande segment idag med försäljning över hela Europa.
 • Första året på Blekingeflyg gick vi ifrån 16 000 resenärer till att fem år senare ha ca 75 000 resenärer, vilket innebar över 40% i marknadsandel mellan Blekinge- Stockholm
 • Årets Blekingeambassadör, årets marknadsförare både i Blekinge och Kronoberg
 • Diplomerad av ambassaden i Island att på ett förtjänstfullt sätta driva & utveckla affärer och utveckling mellan Sverige och Island

Stefan Malmström

Stefans akademiska bakgrund finns inom kommunikation och sociologi. Han har arbetat som journalist inom tidnings-, radio- och tv-världen och har drivit egna företag inom mediabranschen i många år. Han har också arbetat som Näringslivschef på Region Blekinge och drivit regionala tillväxtprojekt och klustersatsningar.

Stefans spetskompetens finns inom tillväxtstrategier, projektriggningar, projektansökningar och kommunikationsstrategier. Han anlitas ofta för att fungera som strategisk rådgivare eller för att rigga och utvärdera tillväxtprojekt.

Fem spännande kunder:

 • SVT: producent för Bollibompaprogrammet ”Anki&Pytte”
 • Volvo Lastvagnar: producent för återförsäljarfilm
 • Region Blekinge: Copy writer för Blekinges invest-website
 • Invest in Skåne: ansökansansvarig för beviljat EU-projekt
 • Almi Blekinge: utvärdering av Idéinstitutet

Peter Adaktusson

Peter har en bakgrund som journalist och marknadsekonom med en Executive Master i Leadership som fördjupning. Han har tio års erfarenhet av att driva företag inom information och media, arbetade som Näringslivschef i Karlskrona kommun och var projektchef för Telecom City under sammanlagt sju års tid i början av 00-talet. Några år som managementkonsult med bland andra Region Skåne och Universitetssjukhuset i Lund som kund slutade med att han rekryterades som chef till en av de större akutmottagningarna i Skåne. Han har även arbetat med processutveckling inom sjukvården i Skåne.

Fem spännande kunder:

 • Min Doktor/Region Halland: Pilotprojekt kring digital vårdgivning i Närsjukvården
 • Etablering av Nya Jouren: Samverkan kring jourverksamhet för vårdcentraler i Helsingborg
 • Torsås kommun: Näringslivsutveckling och samverkan mellan kommuner
 • Blekinge Health Arena: Utvärdering och analys av nästa steg för verksamheten
 • Blue Science Park: Utvärdering/följeforskning av Testarena Blekinge

Olof Ljungberg

Olofs utbildningsbakgrund hittas i marknadsföring och kommunikation. Med kommunikationsvetenskap som grund startade Olof vid 22 års ålder sitt första företag som växte till 30 anställda med kontor på fyra platser i södra Sverige. Projektledning, PR och kommunikation är spetskompetenser som Olof besitter och områden inom vilka han ofta anlitas. Olof är utbildad processledare med erfarenhet av grupp- och individutveckling inom både offentliga och idéburna organisationer.

Fem spännande kunder:

 • Tele2: idéskapande och lansering av fåret Frank
 • Mäklare med 100 kontor: utveckling av digital närvaro och PR-strategi
 • Polestar Racing: Analys av säljprocess och kommunikationsstrategi
 • Hammarby IF: utveckling av klubbens partnererbjudande
 • Allsite: uppstart av fem säljkontor med över 100 säljare