Innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Vi hjälper våra kunder genom att ge dem nya idéer och underlag för beslut.

Edgify kan hjälpa till med:

Mycket i vårt samhälle är organiserat utifrån ett stuprörstänk vilket kan leda till ineffektivitet och suboptimering verksamheter. Edigfy tror på värdet av att gå på tvären, gärna med ett helikopterperspektiv, av rejäl faktabaserad kunskap om utmaningen och av dynamiken som uppstår när människor möts. Dessa tre komponenter är grunden i hur Edgify tar sig an utmaningar, stora såväl som små. Våra konsulter drivs av att skapa samhällsnytta, av att våra skattepengar ska användas på det mest effektiva sättet för att skapa så stort värde som möjligt för invånarna. Därför tar vi emellanåt egna initiativ, sätter ljuset på samhällsutmaningar och samlar likasinnade för att hitta lösningar. Men vi tar lika gärna an oss utmaningar som andra vill få nytänk kring, vi driver gärna idéutvecklingsprocesser med människor från olika delar av samhället eller från samma organisation. Våra ledord är utveckling och smarta lösningar.