Våra tjänster

Vi hjälper våra kunder genom att ge dem nya idéer och underlag för beslut.

Strategisk rådgivning

Edgify erbjuder strategisk rådgivning främst inom mötet mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Vi tar fram omvärldsanalyser och förslag till innovativa strategier för utveckling, stärkt attraktivitet och konkurrenskraft.

Projektutveckling och finansiering

Edgify har lång erfarenhet av att processleda utveckling av komplexa tillväxt- och utvecklingsprojekt. Vi kan också bistå med att hitta lämpliga regionala, nationella eller EU-baserade finansieringslösningar och med att skriva stödansökningar.

Innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Vi tar oss gärna an såväl breda som smala samhällsutmaningar. Vi älskar att vrida och vända på problem med syfte att hitta okonventionella lösningar. Helst i samverkan med andra i kreativa processer, men vi gör det också gärna i egen regi. Alltid med syfte att skapa utveckling mot morgondagens samhälle.

Strategisk rådgivning

Edgify erbjuder strategisk rådgivning främst inom regional och kommunal samhällsutveckling. Vi tar fram omvärldsanalyser och förslag till innovativa strategier för utveckling, stärkt attraktivitet och konkurrenskraft.

Projektutveckling

Edgify har lång erfarenhet av att processleda utveckling av komplexa tillväxt- och utvecklingsprojekt. Vi kan också bistå med att hitta lämpliga regionala, nationella eller EU-baserade finansieringslösningar och med att skriva stödansökningar.50

Facilitering av utvecklingsprocesser

För att en förändring eller en utveckling ska bli långsiktigt hållbar krävs att de viktigaste intressenterna själva identifierar både vad:et och hur:et. Edgify har verktyg och metoder för att leda den här typer av processer med ett stort antal deltagare.

Kommunikation

Vi erbjuder en hel palett av kommunikationstjänster. Allt från framtagande av strategier och planer för din verksamhets eller ditt projekts kommunikation till design och utveckling av webbsidor och mobila applikationer.

Edgify är ett konsultnätverk som består av sju erfarna konsulter från Blekinge

Vi hjälper våra kunder genom att ge dem nya idéer och underlag för beslut som gör att de kan förändra sitt sätt att arbeta, förändra verksamheter, sitt sätt att organisera arbetet eller hur de samverkar med andra aktörer. Allt med syfte att skapa utveckling och generera värde. Med ett nätverk av konsulter som har lång erfarenhet av en mängd uppdrag både inom offentlig och privat verksamhet kan Edgify erbjuda kunder rätt kompetens för alla steg i processen; från analys, strategi och processledning till utvärdering.

Vi erbjuder också offentliga aktörer projektplanering och stöd eller genomförande av projektansökningar för att stimulera olika typer av samhällsutveckling. Vi använder oss av LFA-metoden, Logical Framwork Approach, som är ett väl fungerande och framgångsrikt projektplaneringsverktyg.