Om Edgify

Edgify är ett konsultnätverk från Blekinge

Edgify är ett konsultnätverk som består av sju erfarna konsulter från Blekinge

Vi bosatte oss en gång i vackra Blekinge eftersom vi valde livskvalitet framför karriär i någon av våra större städer. Genom åren har vi sett hur landsbygden och våra mindre städer avbefolkas. Alltmedan de stora städerna växer över sina breddar.

Det här vill vi ändra på. Vi är övertygade om att det går att förändra. Det går att få företag och människor att söka sig till mindre orter och kommuner i vårt vackra land.

Vi vet att det går. Några av oss var med och vände den negativa befolkningsutvecklingen i Karlskrona. Vi hämtade inspiration och kunskap från forskare inom regional och lokal utveckling. Därefter utvecklade vi en förklaringsmodell och ett verktyg för hur man gör detta. I praktisk handling.