Digitaliseringsutbildning för 7 000 medarbetare

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Digitaliseringsutbildning

Edgify ansvarade för projektutveckling och skrivning av ESF-ansökan till kompetensutvecklingsprojektet Digga Halland på uppdrag av Högskolan i Halmstad, Region Halland och alla sex hallandskommuner. 7 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården i Halland har genomfört webbutbildningar med syfte att öka sin digitala kompetens och därmed förutsättningarna för att möta den digitala utvecklingen. Högskolan i Halmstad beviljades SEK 21 miljoner för att genomföra projektet som avslutades 2020.

Vill du veta mer?