Visiba Care

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Nya marknader för digital vårdplattform!

Edgify fick uppdraget att facilitera och leda ett arbete med ledningsgruppen för Visiba Care med syfte att lägga grunden för en strategisk plan för hur ett erbjudande också kan skapas på nya marknader, med fokus på den kommunala sektorn.
Visiba Care har skapat en digital tekniklösning för vårdgivare. Idag erbjuder 450 vårdverksamheter besök via Visibas plattform. Plattformen består av ett intuitivt webbgränssnitt för vårdgivaren och en användarvänlig app eller webbportal för patienten där vårdgivaren själv kan anpassa vårderbjudanden per mottagning.
Kunderna återfinns inom kommunal vård, primärvård och specialistsjukvård. Det innebär att vårdgivarna själva erbjuder stöd och vård till patienter och kunder, med stöd av den kvalificerade plattformen.

Vill du veta mer?